Skip to content Skip to footer

Col·lecció general

This collection brings together all the materials generated by the Museum since its foundation, as well as the collections donated or deposited by independent researchers or other people or institutions. The General Collection is constantly growing thanks to the regular contributions made by the Museum’s naturalists and scientific collaborators or resulting from the multiple projects being developed. The catalogue of the collection also includes material from other collections in a single record.

Altres Col·leccions

Col·lecció Juan Bauzá Rullan

Està formada per un nombre elevat d’exemplars fòssils (ca. 35.000) de Balears i d’altres procedències. 

Col·lecció Guillem Colom Casasnovas

Aquesta col·lecció reuneix tots els materials generats pel Museu des de la   seva fundació així com les col·leccions donades o dipositades per investigadors independents o per altres persones o institucions.

Col·lecció William Waldren

Aquesta singular col·lecció està formada per un nombre important de restes fòssils de Myotragus balearicus Bate, un arctiodàctil endèmic de les Balears que s’extingí coincidint amb el poblament humà de l’arxipèlag.