Skip to content Skip to footer

ÀREA CIENTÍFICA

Col·leccions del Museu

Col·lecció Guillem Colom

Està formada per 17.000 preparacions micropaleontològiques, especialment de foraminífers de diverses procedències, principalment de jaciments de les Balears. També hi ha una petita part amb restes paleontològiques macroscòpiques, majoritàriament de Mallorca.

Col·lecció Joan Bauzà

Està formada per un nombre elevat d’exemplars fòssils (ca. 35.000) de Balears i d’altres procedències. A la col·lecció hi ha representat el registre fòssil de les Balears, des del Carbonífer fins el Quaternari, amb especial atenció als peixos fòssils. Un apartat de a col·lecció es dedica als otòlits de peixos actuals, per a estudis de comparació. 

Col·lecció William Waldren

Aquesta singular col·lecció està formada per un nombre important de restes fòssils de Myotragus balearicus Bate,un arctiodàctil endèmic de les Balears que s’extingí coincidint amb el poblament humà de l’arxipèlag. 

Col·lecció general

Aquesta col·lecció reuneix tots els materials generats pel Museu des de la  seva fundació així com les col·leccions donades o dipositades per investigadors independents o per altres persones o institucions. 

Col·leccions del Museu

Les col·leccions allotjades al Museu comprenen quasi totes les branques de la història natural (geologia, paleontologia, biologia) i contenen exemplars de gran rellevància i interès didàctic i científic. Es poden consultar, demanant hora amb anterioritat.

Biblioteca

El fons bibliogràfic del Museu, compost principalment per les biblioteques G. Colom i J. Bauzà, és accessible per als investigadors i el públic en general, demanant hora.

Línies de recerca

Actualment, al Museu s’hi duen a terme diverses línies de recerca. Aquests estudis, realitzats per col·laboradors externs amb el suport institucional del Museu, comprenen diferents camps de l’estudi de la Història Natural.

Publicacions científiques

La investigació realitzada pel personal i els col·laboradors del Museu ha resultat, d’ençà de la seva fundació, en la publicació de més d’un centenar d’articles científics de temàtiques diverses, sempre relacionades amb la Història Natural.