Skip to content Skip to footer

EL MUSEU

Museu Balear de Ciències Naturals

El Museu Balear de Ciències Naturals és una entitat científica amb més de 35 anys d’existència que custodia un valuós patrimoni format per diferents col·leccions d’Història Natural. Alhora, l’entitat genera i difon coneixements sobre la geo- i biodiversitat passada i actual de les Illes Balears mitjançant la recerca, les exposicions, un complet programa d’educació ambiental i activitats molt diverses adreçades a tot tipus de públic.

Obert al públic d’ençà de l’any 1992, el Museu té la seu física a Sóller, en un petit palau de principis de segle XX ubicat a la finca anomenada Es Camp d’en Prohom. Actualment, el Museu forma part de la Fundació Jardí Botànic de Sóller – Museu Balear de Ciències Naturals.

Història del Museu

El Museu Balear de Ciències Naturals és el resultat d’una idea sorgida entre un grup de naturalistes, afeccionats i especialistes en diferents branques de les Ciències Biològiques o de la Terra. L’any 1980 decidiren fundar una associació que tingués com a finalitat la creació i manteniment d’un museu d’història natural i un jardí botànic al municipi de Sóller que tractàs, principalment, la Natura del nostre entorn geogràfic.

Els motius que donen l’empenta definitiva a aquesta obra foren la gran quantitat de naturalistes que feien feina a les Balears sense tenir un lloc a on dipositar els materials objecte dels seus estudis i que serveixen com a base per a posteriors investigacions; també, la falta d’un centre que orientàs en aquell moment la pedagogia ambiental fent referència principalment a l’àmbit insular i, finalment, la inexistència de museus de tipus insular – mediterrani en altres indrets de les Illes.

 

Per a dur a terme aquesta iniciativa es consultaren alguns naturalistes que fins el moment havien fet feina en l’estudi de la natura Balear com, entre d’altres, Guillem Colom, qui donà el seu suport i força moral a la iniciativa.

El 9 de maig de 1992, el Museu Balear de Ciències Naturals i el Jardí Botànic de Sóller obriren les seves portes al públic, amb un acte que va aplegar un gran nombre de naturalistes, investigadors, personalitats polítiques i de la cultura Balear i amants de la natura, que donaren amb la seva presència el suport necessari a l’Associació per a continuar endavant.

Els anys de lluita i una tasca desinteressada molt intensa donaren fruit i van veure realitzat un projecte, que avui en dia, s’ha convertit en una realitat consolidada i reconeguda pel món naturalístic.

Objectius

Els objectius del Museu Balear de Ciències Naturals tenen com a base la Declaració Buffon, acordada l’any 2007 per 93 institucions d’Història Natural de tots els continents

La preservació, custòdia, conservació, estudi i difusió de les col·leccions de titularitat municipal i dels dipòsits permanents generats per l’activitat científica desenvolupada, o per les donacions dels col·laboradors i d’altres persones o entitats.

La recerca i la divulgació dels coneixements sobre la Història Natural, principalment referida a l’àmbit de les Illes Balears.

La formació i la transmissió dels valors naturals de les Illes Balears i, en general, del medi ambient i dels recursos naturals, per a sensibilitzar el públic en general sobre la necessitat de la seva preservació. 

Exposicions permanents

Història de les Ciències Naturals a les Illes Balears
L'exposició dóna a conèixer els naturalistes que han visitat i treballat a les Illes Balears des de la Il·lustració fins…
Fòssils, un esguard al passat
L'exposició paleontològica mostra més de 1000 exemplars fòssils de les Balears, d'Europa i de la resta del món, fent un…
Illes Vives: un cop d’ull a la biodiversitat balear
Una mostra sobre l'elevada diversitat d'organismes que hi ha a les Illes Balears, la importància de la seva conservació i…