Skip to content Skip to footer

ÀREA CIENTÍFICA

La conservació, exhibició i difusió de les col·leccions ubicades a l’entitat, promoure el seu estudi científic, així com el de qualsevol aspecte relacionat amb la Història Natural, és un dels principals objectius del Museu de Ciències Naturals.

Les col·leccions ubicades al Museu de Ciències Naturals presenten diferents modalitats i estan formades, a hores d’ara, per més de 60.000 espècimens.

El fons de col·leccions és obert i accessible a la comunitat científica.

Col·lecció William Waldren

Aquesta singular col·lecció està formada per un nombre important de restes fòssils de Myotragus balearicus Bate, un arctiodàctil endèmic de les Balears que s’extingí coincidint amb el poblament humà de l’arxipèlag. 

Col·lecció general

Aquesta col·lecció reuneix tots els materials generats pel Museu des de la   seva fundació així com les col·leccions donades o dipositades per investigadors independents o per altres persones o institucions. 

Col·lecció Juan Bauzá Rullan

Està formada per un nombre elevat d’exemplars fòssils (ca. 35.000) de Balears i d’altres procedències. A la col·lecció hi ha representat el registre fòssil de les Balears, des del Carbonífer fins el Quaternari amb especial  atenció als peixos fòssils. Un apartat de a col·lecció es dedica als otòlits de peixos actuals, per a estudis de comparació. 

Col·lecció Guillem Colom Casasnovas

Està formada per 17.000 preparacions micropaleontològiques, especialment de foraminífers de diverses procedències, principalment de jaciments de les Balears.