Skip to content Skip to footer

Col·lecció general

Aquesta col·lecció reuneix tots els materials generats pel Museu des de la   seva fundació així com les col·leccions donades o dipositades per investigadors independents o per altres persones o institucions. També es va incrementant dia a dia amb les aportacions que fan regularment els naturalistes i col·laboradors científics del Museu o que es generen gràcies a diferents projectes. El catàleg de la col·lecció general també engloba el material de les altres col·leccions en un sistema de registre únic. 

Altres Col·leccions

Col·lecció Juan Bauzá Rullan

Està formada per un nombre elevat d’exemplars fòssils (ca. 35.000) de Balears i d’altres procedències. 

Col·lecció Guillem Colom Casasnovas

Aquesta col·lecció reuneix tots els materials generats pel Museu des de la   seva fundació així com les col·leccions donades o dipositades per investigadors independents o per altres persones o institucions.

Col·lecció William Waldren

Aquesta singular col·lecció està formada per un nombre important de restes fòssils de Myotragus balearicus Bate, un arctiodàctil endèmic de les Balears que s’extingí coincidint amb el poblament humà de l’arxipèlag.