Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La peça del mes d’agost correspon a un fòssil de Calculocochlea oliveri Juárez-Ruiz, Matamales-Andreu et  Kadolsky, 2021, procedent de Peguera (Mallorca) i corresponent al Rupelià superior, Oligocè inferior, Paleogen, Cenozoic (~30 milions d’anys). 

Calculocochlea oliveri va esser una espècie de caragol terrestre que va viure a Mallorca durant l’Oligocè inferior. Aquesta espècie, desconeguda per la ciència fins fa pocs anys, vivia a vorera de rius i llacs, el que va afavorir la seva fossilització. Les closques s’han trobat conservades dins nòduls formats per algues que dipositaren capes de carbonat càlcic al seu voltant. C. oliveri pertany a l’enigmàtica família dels vidalièl·lids, uns caragols terrestres originaris de sud-Amèrica, que possiblement migraren cap a Europa i el nord d’Àfrica abans que els continents se separessin fa uns 110 milions d’anys, durant el Cretaci Inferior. Mallorca és un punt on aquesta família era especialment abundant, amb al manco 4 espècies conegudes, i també va esser el darrer lloc del món on hi visqueren fins a la seva extinció a l’Oligocè superior.