Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El caragol de serp gros (Iberellus balearicus) és una espècie de mol·lusc gasteròpode terrestre endèmic de la serra de Tramuntana de Mallorca. Es caracteritza per presentar unes quatre voltes molt aplanades, que poden arribar a un diàmetre de 3,5 cm, i 1,7 cm d’altura de l’espira. Aquest caragol viu a les zones calcàries de la Serra, a qualsevol altitud. Com els altres caragols de serp, és de costums fissurícoles, sortint dels cruis després d eles plogudes.

La peça d’aquets mes pertany a la col·lecció Antich-Soler i és un exemplar sub-fòssil d’aquesta espècie. Prové d’un jaciment situat al municipi d’Escorca, i es pensa que en termes de datació es podria atribuir a la darrera glaciació (Würm), és a dir, fa aproximadament entre 120.000 i 10.000 anys.

Procedència: Escorca, Mallorca.

Edat: Pleistocè superior (120.000-10.000 anys aproximadament).