Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La peça del mes de desembre és tracta d’un mineral, el guix. El guix és el mineral sulfat més comú a la superfície de la Terra, que forma cristalls blanquinosos o transparents (poden tenir altres colors a causa de les impureses que contenen), i se’n poden distingir nombroses varietats. Generalment, és un mineral que de forma primària es forma en ambients àrids, cristal·litzant o bé per saturació dins aigua quan aquesta s’evapora o quan canvien les condicions de pressió o temperatura. És un mineral molt tou, i els cristalls es poden ratllar directament amb l’ungla.

Concretament, aquesta macla de guix prové de les margues de los Aljezares, a Terol. Es tracta d’una unitat del Miocè continental, concretament del Turolià, i va esser donada pel germà Basilio Ángel a la col·lecció de La Salle de Palma. Posteriorment, aquesta col·lecció es va dipositar al Museu Balear de Ciències Naturals. 

La procedència de la peça conservada al MBCN correspon a Cuevas Labradas (Terol), i data del Turolià, Miocè superior, Neogen.