Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El poll dels catxalots (Neocyamus physeteris) és una espècie de crustaci marí paràsit, altament especialitzat a la vida aferrat al catxalot (Physeter macroce-phalus). Els amfípodes, el grup al qual pertany aquesta espècie, solen esser uns animals aplanats lateralment. Això no obstant, l’especial mode de vida d’aquest animal fa que li hagi estat més beneficiós adquirir una forma aplanada dorsoventralment. A més, compten amb extremitats acabades en ganxos que els permeten ancorar-se fortament a la carn de l’animal hoste.

La peça d’aquest mes, juntament amb altres, ha estat objecte d’una publicació recent al Bolletí de la Societat d’Història Natural de Balears, per part del membre col·laborador científic del MUCBO Lluc Garcia i altres coautors. És la primera vegada que es documenta aquesta espècie en aigües ibèriques, i els exemplars foren trobats per Gabriel Morey i Miguel Pozo l’any 2018 a la geniva d’un catxalot mort a la badia de Pollença. Això també és interessant, ja que aquests animals solen abandonar l’hoste un pic es mor, i no se solen trobar ja als cadàvers.

Procedència: Pollença, Mallorca.

Edat: Actual.