Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Desmoceras latidorsatum  és una espècie d’ammonit típica de roques de l’estatge Albià (Cretaci Inferior, 113-100 milions d’anys) a moltes parts del món, també a Mallorca. No obstant això, aquest exemplar té la particularitat d’estar pirititzat, és a dir, fossilitzat en pirita. Aquest mineral, un sulfur de ferro, va créixer dins les cambres buides de la conquilla de l’ammonit després que aquesta se sedimentàs al fons marí. Amb posterioritat, la conquilla es va dissoldre, resultant en un motlle intern amb aspecte metàl·lic que reprodueix en detall la seva complexa estructura interna. En aquest sentit, són visibles uns intricats solcs que recorden a plantes, anomenats línies de sutura.

Al segle XX, a algunes zones de l’illa on s’explotava argila del Cretaci per a la fabricació de teules, era relativament fàcil trobar els ammonits pirititzats que eventualment sortien durant l’extracció de sediment. No obstant, a mesura que aquestes argileres s’han abandonat, els fòssils que no s’han recollit (i fins i tot els recollits) han desaparegut en una part
important, ja que la pirita pot ser un mineral inestable en contacte amb una atmosfera humida. En conseqüència, avui en dia seria molt difícil trobar un exemplar com aquest.

Procedència: Santa Eulàlia, Palma, Mallorca.

Edat: Albià inferior, Cretaci inferior.