Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aporrhais serresiana  (Michaud, 1828)

El peu de pelicà de De Serres (Aporrhais serresiana) és una espècie de mol·lusc gasteròpode (caragol) marí amb una closca que pot arribar als 5 cm de longitud. Aquesta destaca per presentar cinc llargues espines aplanades que neixen dels marges de l’obertura. L’espiral, elongada, és formada per unes 10 voltes i presenta uns tubercles en forma de cordons espirals. En vida, la closca té un color ataronjat o bru.

Aquesta espècie viu en fons profunds, en el coral·ligen, i sol arribar a les costes durant les feines de les barques d’arrossegament. Són uns animals que habiten la superfície de l’arena o del fang, i també s’hi poden enterrar. S’alimenten de la matèria orgànica que extreuen removent el sediment.

L’exemplar d’aquest mes fou tret per les barques d’arrossegament del port de Sóller, i pertany a la col·lecció de Mateu Cifre. Aporrhais serresiana es pot trobar a tota la Mediterrània, i també a l’Atlàntic nord.

Procedència: Aigües properes al port de Sóller, Mallorca.

Edat: Actual.