Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Megerlia truncata  (Linnaeus, 1767)                                 MBCN29120

La copinya làmpada truncada (Megerlia truncata) és un braquiòpode marí que es troba a la Mediterrània, l’Atlàntic oriental i l’Índic sud-occidental, entre 80 i 450 metres de fondària. Té una mida màxima d’uns 2 cm. Els braquiòpodes són uns animals superficialment similars a les copinyes (mol·luscs bivalves), tot i que evolutivament no estan emparentats. Tenen també una closca formada per dues peces (valves), generalment de color carabassa, que tanquen el bessó. Són animals filtradors, que extreuen les petites partícules de matèria orgànica suspeses a l’aigua de la mar gràcies a una estructura helicoidal anomenada lofòfor.

Els exemplars d’aquest mes foren trets per barques d’arrossegament a la zona pròxima a Cabrera, i pertanyen a la col·lecció de M. Forés. Es trobaven cimentats damunt coralls, possiblement del gènere Dendrophyllia.

Procedència: Aigües properes a Cabrera.

Edat: Actual.