Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Itinsaites golubevi és una espècie de mol·lusc ammonoïdeu, un grup parent dels calamars, sípies i pops actuals, però amb una closca externa com els nàutils. Aquesta espècie s’ha interpretat com la microconquilla de l’espècie Stephanoceras humphriesianum. Això vol dir que Itinsaites golubevi és la forma mascle d’una espècie biològica que tendria com a forma femella Stephanoceras humphriesianum. De vegades és difícil emparellar sense dubtes els fòssils de mascles i femelles d’una mateixa espècie, i per això se’ls donen noms diferents. 

L’exemplar MBCN26715 es conserva com el motlle intern de la closca. Quan va arribar al fons de la mar, la closca es va anar omplint de fang. Posteriorment, diversos processos químics que varen tenir lloc durant la formació de la roca varen fondre la closca. Per tant, el que es veu és el sediment que la va reblir, conservant-ne la forma. S’hi pot observar una ornamentació en base a costelles i tubercles, i unes “orelletes” devora l’obertura, típiques de les microconquilles. 

Procedència: Cúber 2 (estrat 44), serra de Tramuntana, Mallorca. 

Edat: Juràssic Mitjà, Bajocià inferior, Zona de Saucei (fa 170 milions d’anys).